Změna limitu počtu polootevřených spojení


1) Vztahuje se jen na systémy: Windows XP SP2, Windows XP SP3, Windows Vista, Windows Vista SP1. Novější verze Windows omezení počtu polootevřených spojení nemají.

2) Změna limitu počtu polootevřených spojení zrychlí připojování nových peerů, nikoli rychlost přenosu. Provádí pomocí utility Half-open limit fix. Aktuální limit je zobrazen v "Aktuální limit". Do "Nový limit" zadejte hodnotu "100" a stiskněte "Upravit tcpip.sys".

Half-open limit fix  

3) Může se zobrazit upozornění na nahrazení systémového souboru s žádostí o vložení instalačního CD Windows. Stiskněte tlačítko "Storno". Pokud budete dotazováni, zda si přejete ponechat nerozpoznané verze souboru, stiskněte "Ano".

4) V µTorrent otevřete okno "Možnosti". Na panelu "Rozšířené" upravte hodnotu "net.max_halfopen" na "90" a klikněte na "Nastav".

Rozšířené

5) Při problémech s internetovým připojením, nebo není-li aplikována úprava limitu počtu polootevřených spojení, nastavte hodnotu "net.max_halfopen" na "8", případně snižte až na "2".