µTorrent Uninstall & Backup


1) Náš instalátor µTorrent 2.2.1.25534 obsahuje od 20. března 2015 novou utilitu uninstall.exe usnadňující údržbu i úplné odinstalování klienta µTorrent. Lze ji spustit jak ze složky nastavení uTorrent, tak i z "Ovládací panely - Programy a funkce - µTorrent". Častokrát jsme řešili ztrátu všech nahraných torrentů z klienta µTorrent po výpadku proudu nebo havárii Windows. Bohužel se ukázalo, že standardní koncept zálohování souboru resume.dat do jeho o minutu starší kopie resume.dat.old neposkytuje dostatečnou záruku možnosti jeho obnovení. Jak už asi tušíte, tato utilita řeší i toto zálohování úkolů torrentů vytvářením dlouhodobějších záloh souboru resume.dat. Po přeinstalaci µTorrent aktualizovaným instalátorem bude tato utilita automaticky spouštěna současně s klientem µTorrent. Běžný uživatel nepozná rozdíl až do případné havárie, kdy mu spolehlivé zálohování umožní obnovit všechny úkoly torrentů.


2) Možnosti použití µTorrent Uninstall:
 • Otevřít složku programu µTorrent - Otevře složku "%APPDATA%\uTorrent".
 • Resetovat nastavení settings.dat - Smaže soubor settings.dat čímž dojde k obnovení továrního (nulového) nastavení. Pro obnovení výchozího nastavení proveďte místo této funkce přeinstalaci µTorrent. Nebojte, o žádné torrenty nepřijdete.
 • Smazat všechny RSS kanály - Smaže soubor rss.dat. Z µTorrent tak odstraníte RSS kanály, jejich historii i nastavené filtry.
 • Smazat všechny torrenty - Nenávratně smaže soubor resume.dat i jeho zálohy a všechny soubory .torrent. Z µTorrent tak odstraníte všechny úkoly torentů. Na stažená či sdílená data tato operace nemá vliv.
 • Odinstalovat µTorrent - Odinstaluje µTorrent. Nenávratně smaže obsah složky "%APPDATA%\uTorrent" včetně všech torrentů.
 • Požádat o pomoc na webu uTorrent.CZ - Otevře stránky www.utorrent.cz. O pomoc můžete požádat na µChat nebo na fóru.
Yellow Předpokladem správné funkčnosti µTorrent Uninstall je nainstalování µTorrent do přednastavené složky "%APPDATA%\uTorrent".

Uninstall

3) Možnosti použití µTorrent Backup pomocí voleb z příkazové řádky:
 • uninstall.exe - Otevře okno µTorrent Uninstall s volbami údržby a odinstalace klienta µTorrent.
 • uninstall.exe backup - Spustí periodické zálohování resume.dat (nemá vizuální rozhraní), následně otevře okno klienta µTorrent a zůstane aktivní po celou dobu běhu klienta µTorrent až do jeho ukončení, kdy se automaticky ukončí také.
  Zástupce µTorrent na ploše nyní nově směřuje právě na tuto volbu, aby byl resume.dat automaticky zálohován.
 • uninstall.exe ini - Vytvoří nepovinný konfigurační soubor uninstall.ini, jehož editací můžete změnit parametry zálohování.
  • minuty=120 - Ve výchozím nastavení bude soubor resume.dat zálohován každých 120 minut.
  • dny=14 - Ve výchozím nastavení budou mazány záložní soubory resume.rrrrmmdd.hhmmss.dat starší než 14 dní.
   Nastavení nesmyslných hodnot může vést k tvorbě značného množství záložních souborů a k vysokému zatížení CPU i HDD.
4) Software zveřejňovaný na stránkách uTorrent.CZ je vždy testován na přítomnost malware antivirovými programy ESET a Avast. K otestování využíváme i online scanner VirusTotal. Tento test však berte s rezervou, protože je zde používáno 57 antivirů, z nichž je mnoho pseudo-antivirů vidících virus za vším, co má jedničky a nuly. Pravost softwaru a datum jeho vydání lze ověřit kontrolou digitálního podpisu (po doinstalování důvěryhodného kořenového certifikátu uTorrent.CZ Root CA).

ESET